Nissan Stanza ätiýaçlandyryş auksionlarynda awtoulag bahalarynyň taryhy Copart we iaai

$4,550 Nissan Stanza JN1HT11S2FT308314

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-25781954

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 153 705 mi

Satylan senesi: 2019-08-15

$15,650 Nissan Stanza JN1FU21P3LX815717

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-41223959

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 121 771 mi

Satylan senesi: 2019-08-07

$13,700 Nissan Stanza JN1FU21P7NX886597

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-42516289

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 98 879 mi

Satylan senesi: 2019-08-05

$6,350 Nissan Stanza JN1FU21P6MX862502

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-42451219

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 249 126 mi

Satylan senesi: 2019-08-06

$15,900 Nissan Stanza JN8HM05Y4GX009702

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-25705523

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 34 981 mi

Satylan senesi: 2019-08-06

$11,150 Nissan Stanza JN1FU21P4MX840675

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-48737989

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 173 534 mi

Satylan senesi: 2019-09-30

$19,750 Nissan Stanza JN1FU21P2MX839458

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-50360369

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 216 991 mi

Satylan senesi: 2019-10-16

$13,250 Nissan Stanza JN1FU21P8MX834541

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-25927207

State Farm Group Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 115 329 mi

Satylan senesi: 2019-10-16

$3,900 Nissan Stanza JN1FU21P8MT324231

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-25349112

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 195 042 mi

Satylan senesi: 2019-09-19

$13,750 Nissan Stanza JN1FU21P6NT409909

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-51276469

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 144 511 mi

Satylan senesi: 2019-10-17

$22,450 Nissan Stanza JN1FU21P0MX859580

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-26291763

State Farm Group Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 194 744 mi

Satylan senesi: 2019-12-04

$12,600 Nissan Stanza JN1HM05SXJX099391

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-26451902

State Farm Group Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 138 066 mi

Satylan senesi: 2019-12-18

$10,750 Nissan Stanza JN1FU21P9MT317790

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-52730029

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 183 954 mi

Satylan senesi: 2019-12-12

$4,900 Nissan Stanza JN1FU21P5LT214896

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-26209686

Donation Division - Clinton

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 170 981 mi

Satylan senesi: 2019-10-23

$3,650 Nissan Stanza JN1HM05S1GX033191

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-58235089

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 185 527 mi

Satylan senesi: 2020-01-08

$17,350 Nissan Stanza JN1FU21P8NX910065

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-26781892

Geico Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 51 113 mi

Satylan senesi: 2020-01-09

$19,200 Nissan Stanza JN1HT2117HT054518

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-57439329

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 126 252 mi

Satylan senesi: 2019-12-06

$9,450 Nissan Stanza JN1FU21P1LT242999

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-27078499

Rocky Mountain Pbs

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 153 981 mi

Satylan senesi: 2020-03-10

$11,750 Nissan Stanza JN1FU21P3MX862151

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-27245976

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 275 868 mi

Satylan senesi: 2020-02-28

$19,150 Nissan Stanza JN1HT2113HT071297

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-30567450

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 210 686 mi

Satylan senesi: 2020-03-23

$9,550 Nissan Stanza JN1HM05S5JX095085

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-55507289

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 282 737 mi

Satylan senesi: 2020-01-09

$18,300 Nissan Stanza JN1HT2118HT100700

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-26138183

Ave Maria Catholic Vehicle ...

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 152 413 mi

Satylan senesi: 2019-10-10

$16,950 Nissan Stanza JN1FU21P7MT318520

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-27482598

Progressive Casualty Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 301 549 mi

Satylan senesi: 2020-05-21

$11,850 Nissan Stanza JN1HT21S0HT027427

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-27422405

State Farm Group Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 164 530 mi

Satylan senesi: 2020-04-23

$4,150 Nissan Stanza JN1FU21P3NX894115

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-26328136

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 195 656 mi

Satylan senesi: 2020-05-07

$21,950 Nissan Stanza JN1FU21P8MX873811

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-28085972

Geico Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 220 901 mi

Satylan senesi: 2020-08-20

$13,950 Nissan Stanza JN1FU21P7NT412527

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-28587351

---

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 341 922 mi

Satylan senesi: 2020-10-13

$21,450 Nissan Stanza JN1FU21P6NX898661

Auksion: Copart

Köp nomer: 1-55352820

Hartford Insurance

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 142 853 mi

Satylan senesi: 2020-12-16

$23,250 Nissan Stanza JN1FU21P1MX860351

Auksion: IAAI

Köp nomer: 0-29150159

Charitable Adult Rides And ...

.Agdaý: Satyldy

Ylga: 89 872 mi

Satylan senesi: 2020-12-29

×

Adyňyz


Siziň emailiňiz


Habaryňyz